University Anthem

'ମଧୁମୟ .....
ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ ରେ ଜୀବନ !
ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ (୨)
ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ (୨)
ତୋ ପାପ ମରଣ ଭୟରେ ଜୀବନ !
ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ (୨)
ଜନନୀର ସ୍ନେହ ଜାୟାର ପ୍ରଣୟ
ବୁଧ-ବନ୍ଧୁ ସଦାଳାପ,
ଜନକ ଆଦର ଏକ ଏକ ଝର (୨)
ତଡି ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଜୀବନ !
ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ (୨
)
ନବ ନବ କର୍ମ ନବ ନବ ମର୍ମ
ନବ ନବ ଜ୍ଞାନପଥ,
ନବୀନ ଆଲୋକେ ଦେଖାନ୍ତି ଏ ଲୋକେ
ମଧୁ ଝର ଶତ ଶତ ରେ ଜୀବନ !
ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ
ମଧୁମୟ ବନେ ମଧୁମୟ ସ୍ୱନେ
ଗାଇ ମଧୁମୟ ଗୀତି,
ବିହଙ୍ଗମଗଣ ପୁରାନ୍ତି ଶ୍ରବଣ (୨)
ମଧୁ ଢାଳି ନିତି ନିତି ରେ ଜୀବନ !
ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ (୩)

ଦେନେ ଦିପି ରାତ୍ରେ କ୍ଷେତତି
ସହିତ କୁମୁଦବନ୍ଧୁ
ବିଚାରି ଗଗନେ ଅଖିଖ ଭୁବନେ
ବିତରନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ମଧୁ ରେ ଜୀବନ !
ମହି ମହିଧରେ ସରତ ସାଗରେ
ସରେ ବନ ଉପବନେ,
ଦେଖ ଫୁଲକୁଳ ପଲ୍ଲବ କଲ୍ଲୋଳ
ମଧୁ ମାଖିଛନ୍ତି ଘନେରେ ଜୀବନ !
ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କରୁଣାକନ୍ଦର
ମଧୁ ଝର ଜନ୍ମସ୍ଥଳ,
ଚାହିଁ ଝର ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚେ କଲେ ଗତି
ପାଇବୁ କରୁଣାଚଳ ରେ ଜୀବନ!
ହେଲେହିଁ ତୁ ସାନ କରୁଣାନିଧାନ
ରାଜ୍ୟରେ କରିଛୁ ବାସ,
ବଢ଼ାଇଲେ କର ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟର
ଲାଭେ ନ ହେବୁ ନିରାଶ ରେ ଜୀବନ !
ସର୍ପଦ୍ରଂଷ୍ଟ ଜନ ମୁଖରେ ଲବଣ
ଦେଲେ ବୋଲିଥାଏ ମାଟି,
ଜ୍ଞାନଭରଷ୍ଟେ ମଧୁ ନ ଲାଗିଲେ ସ୍ବାଦୁ
ଜ୍ଞାନଗଦ ପିଅ ବାଟି ରେ ଜୀବନ !